لوازم جانبی برای پکیج پایه

شیر 3/4 2 عدد
شیر 1/2 1 عدد
شلنگ 3/4 2 عدد
شلنگ 1/2 2 عدد
مهره الیو گاز 1 عدد
سر شلنگی 1 عدد
بست شلنگ گاز 2 عدد
شلنگ گاز 60cm ارغوان 1 عدد
نوار تفلون 2 عدد