مبدل صفحه ای هپاکو مدل HP-1200

مدلHP-1200
دبی آب مصرفی(لیتر بر ساعت)12000
سایز ورودی و خروجی طرف سرد(اینچ)2
سایز ورودی و خروجی طرف داغ(اینچ)2
توان حرارتی(کیلو کالری بر ساعت)600000
طول (میلیمتر)528
عرض (میلیمتر)246
ارتفاع (میلیمتر)108
وزن (کیلوگرم)28