مبدل صفحه ای هپاکو مدل HP-500

مدلHP-500
دبی آب مصرفی(لیتر بر ساعت)5000
سایز ورودی و خروجی طرف سرد(اینچ)"1/4 .1
سایز ورودی و خروجی طرف داغ(اینچ)"1/4 .1
توان حرارتی(کیلو کالری بر ساعت)25000
طول (میلیمتر)504
عرض (میلیمتر)124
ارتفاع (میلیمتر)97
وزن (کیلوگرم)12.6