مبدل صفحه ای هپاکو مدل HP-350

مدلHP-1500
دبی آب مصرفی(لیتر بر ساعت)15000
سایز ورودی و خروجی طرف سرد(اینچ)1
سایز ورودی و خروجی طرف داغ(اینچ)"1/4 .1
توان حرارتی(کیلو کالری بر ساعت)175000
طول (میلیمتر)306
عرض (میلیمتر)106
ارتفاع (میلیمتر)106
وزن (کیلوگرم)6.9